fbpx

Disclaimer & Privacy verklaring – www.gwennvastert.nl

De inhoud van deze site is door Gwenn Vastert met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Gwenn Vastert kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Disclaimer

Copyright

De website www.gwennvastert.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gwenn Vastert.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Gwenn Vastert. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Gwenn Vastert is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door Gwenn Vastert met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Gwenn Vastert kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Gwenn Vastert gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Gwenn Vastert aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Gwenn Vastert op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Gwenn Vastert te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Gwenn Vastert niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Gwenn Vastert aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer

Gwenn Vastert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy verklaring

De website www.gwennvastert.nl wordt beheerd door Gwenn Vastert. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Gwenn Vastert gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Gwenn Vastert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Gwenn Vastert beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Gwenn Vastert verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: 1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Gwenn Vastert en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, 2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en 3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden. 4. gwennvastert.nl maakt gebruik van een Pixel. Het doel hiervan is retargeting en de grondslag is een commercieel belang. Facebook plaatst hiermee First Party (in plaats van Third Party) cookies. Facebook verzameld doelgroepstatistieken door middel van een cookie en met deze gegevens kan Gwenn Vastert gerichter advertenties plaatsen. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd doorgegeven. De data wordt naar Facebook verzonden zolang er sprake is van deze First Party relatie.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Gwenn Vastert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. https://www.gwennvastert.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door https://www.gwennvastert.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Win een gratis coachingsessie!

Vul je gegevens in en maak kans op een gratis coachingsessie!

Je doet mee aan de gratis coachingsessie winactie!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Lichaamsgerichte inspiratie ontvangen via de mail? Maar niet elke dag of elke week? Dan is deze nieuwsbrief voor jou! Vul je gegevens in en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!